De uitslag van het darmkankeronderzoek waar ik in het blog van 23 juni over schrijf heb ik binnen: ‘De uitslag is gunstig.’ Ik verbaas me een beetje over het gebruik van het woordje gunstig, want ik verwacht eigenlijk het woordje goed. Je kunt ook nog zeggen ‘de uitslag is positief’, maar bij dit onderzoek kan dat woordje wellicht verkeerd opgevat worden. Eigenlijk is het gebruik van dit woordje juist mooi in dit geval. Je zou kunnen zeggen dat het je gegund is om geen darmkanker te hebben. Woorden en betekenissen kunnen grote verschillen geven al naar gelang je deze gebruikt in een bepaalde context. Zo kan ik met behulp van speciaal woordgebruik als volgt reageren: ‘Deze uitslag is een pak van mijn hart. Ik heb er als een berg tegenop gezien, maar ik kan nu met een gerust hart voorlopig verder leven.’ Omdat dit mijn laatste blog voor de vakantie is, kan ik daar met allerlei betekenisvolle woorden aan toevoegen: ‘Ik kan nu ook met een gerust gevoel op vakantie en daar ben ik blij om. Deze week staat de verre landen vakantie weer voor de deur. Vier weken lang kunnen mijn lief en ik heerlijk bijkomen en bijtanken voor weer een nieuw (werk)jaar. De trouwe bloglezers zullen dan wel een paar weken op een houtje moeten bijten, want mijn blog is dan uit de lucht. Maar ik laat ze niet in de kou staan, want zo gauw ik weer terug ben van weggeweest, pak ik de draad weer op.’ Als je deze teksten gebruikt in taallessen voor niet-Nederlanders zal het zal nog knap lastig zijn dit goed uit te leggen. Je kunt natuurlijk ook woordgebruik speciaal kiezen om iemand te kwetsen of te beledigen, hetgeen tegenwoordig nogal eens gebeurt vooral op Twitter of op internet. Zo is er een politicus van ‘Leefbaar’ Rotterdam, die er een sport van maakt om telkens onnodig grievende en opgepaste woorden te gebruiken. Hij heeft er ook zichtbaar plezier in als er door andere partijen op gereageerd wordt. Zijn reikwijdte qua doelgroepen die hij wil kwetsen is beperkt, namelijk vluchtelingen en buitenlanders. Iedere kans om een grievende quote de wereld in te sturen grijpt hij aan. Ook de variaties van de quotes is zeer beperkt. Is het afgelopen maanden vooral de BedBadBrood discussie geweest met de quote ‘Ticket Terug Toedeledokie svp’ en in dat verlengde ook de Pauluskerk ‘lokdoos’, vorige week is zijn doelwit een in Indonesië geboren muziekdocent die les geeft op het Rotterdamse Rudolf Steiner College. De IND heeft deze man na twaalf jaar (!) opgeroepen terug te keren naar zijn vaderland. Een van de argumenten waarop deze beslissing tot stand is gekomen luidt letterlijk: ‘Aan de hand van de door u overlegde feiten is niet aangetoond, dat met uw activiteiten een wezenlijk Nederlands economisch of cultureel belang wordt gediend’. Voor velen dus een onbegrijpelijke beslissing. Niet voor onze Rotterdamse politicus. Zijn grievende quote via de digitale berichtenservice luidt: ‘Haridama Kusuma de nieuwe Mauro. Met de muziek mee naar het land van herkomst svp!’ De school voert o.a. via de burgemeester inmiddels actie om deze man een verblijfsvergunning te geven. Zijn inzet op school, maar ook maatschappelijk breed is groot en wordt door jong en oud zeer gewaardeerd. globalcitizenHij is voor vele honderden mensen in Nederland een onlosmakelijke schakel in hun beleving en het beoefenen van muziek. Of het nu gaat om het leiden van professionele musici in het geven en het verzorgen van vele tientallen optredens en concerten op hoogstaand muzikaal en cultureel niveau, of het muzikaal ondersteunen van een vijftal koren, het verlenen van muzikale ondersteuning als repetitor en dirigent aan kerkdiensten en culturele evenementen, het verzorgen van muzieklessen aan 15 klassen op het Rudolf Steiner College, Jembee en gitaarlessen etc. Steeds weer wordt duidelijk hoe groot zijn kracht is en zijn werkelijke muzikale en cultuur scheppende waarde. Deze volledig met een plus ingeburgerde man is al jaren letterlijk en figuurlijk een schoolvoorbeeld voor al die honderden jonge scholieren, komende uit alle 174 windstreken. Jongeren, die niet alleen aan het opgroeien zijn tot volwaardige burgers van ons mooie, welvarende landje, maar ook als wereldburgers. Ik vind het een beetje dom, zeker van een politicus om daar telkens onnodig grievende opmerkingen over te maken.

Veel van deze Haridama Kusuma’s helpen juist onze mooie wereldstad leefbaar te maken.