Als kind ben ik door mijn ouders opgevoed vanuit het principe rust, reinheid en regelmaat. Zeker is ook dat mijn lieve moedertje ons heeft opgevoed vanuit haar eigen gevoel. Of zoals de beroemde dr. Spock in die tijd bepleit: ‘Moeders weten meer dan ze maar denken te weten’. Ik kan mij nog goed herinneren dat de reinheid in ons gezin erg werd beïnvloed door de ziekte van mijn vader, die tuberculose had. Hoewel het geen besmettelijke variant was, moest mijn moeder het enige toilet en wastafel in het grote huis dagelijks verschillende malen schoonmaken en ontsmetten met lisol. Deze zeer penetrante geur zal ik nooit meer kwijtraken. Het principe van de drie R’s is tijdens mijn leven altijd aanwezig geweest, niet altijd even sterk. Echter, sinds ik fulltimepensionado ben, duiken deze drie R’s weer prominent op. Elke dag sta ik vroeg op en ga ik eerst anderhalf uur werken aan mijn blog. Daarna doe ik elke ochtend een serietje rek- en strekoefeningen. Alleen op zondagmorgen gun ik het mijzelf deze oefeningen niet te doen, als een beloning. Mijzelf observerend tijdens deze ochtendgymnastiek, denk ik wel eens: ‘Het ziet er allemaal niet erg strak uit.’ Tegelijkertijd irriteert het mij dat die gedachte van jong willen blijven en een strak lijf willen hebben, in mijn hoofd opkomt. Het is wel grappig dat ik nu als fulltimepensionado hetzelfde ochtendritme hanteer toen ik als 12 jarige op het internaat zat. Elke ochtend om kwart over zes werd je gewekt door een luide bel. Op de grote slaapzalen sprongen dan zo’n honderd jongens meteen naast hun bed, deden een sportbroekje aan, een wit kamizooltje (je weet wel een onderhemdje zonder mouwen) en natuurlijk witte gymschoenen. Dan in ganzenpas naar de cour, zo heette de grote binnenplaats van het internaat. Vervolgens stelden we ons per jaargroep op in een soort slagorde, zodanig dat je tijdens de oefeningen je buurman niet kon raken. De dagoudste ging voor de groep staan en deed alles voor wat de hoofdgroepsleider aangaf. Het was ten strengste verboden te praten en zo werd ongeacht de weersgesteldheid ruim een half uur in grote stilte gymnastiek gedaan. Dan gingen we naar binnen en wastten ons (met broekje aan!) in een gemeenschappelijke ruimte met tientallen wastafels. Daarna was eimages (2)r een uur studietijd en dan pas gingen we ontbijten en vervolgens naar school. Daarna weer terug in het ‘gewone leven’ heb ik gedurende mijn puberteit alle rust, reinheid en regelmaat een aantal jaren los gelaten. Het zijn de beruchte jaren zeventig, bekend om zijn sex, drugs en de R van rock and roll. Zoals het hoort, kom ik na die wilde jaren in de iets rustiger levensfase van de volwassen man die min of meer door werk en gezin wordt uitgedaagd weer enige rust, reinheid en regelmaat te betrachten. Het voelt, nu ik dit opschrijf, een beetje melancholisch, een beetje Frank Sinatra met ‘That’s Life’….

Nu als fulltimepensionado vormen de drie R’s wederom een zekere stabiliteitslaag in mijn dagelijks leven en handel ik daar bewust naar. Ik weet uit ervaring dat het belangrijk is om voor mijzelf rust te creëren in mijn overprikkelende omgeving. Ik voel me vooral lekker als ik de opgedane indrukken aankan. Regelmaat geeft mij een gevoel van herkenning wat vervolgens weer veiligheid en vertrouwen oplevert. Reinheid is voor mij direct gekoppeld aan gezondheid. Ik weet dat mijn gezondheid en mijn levensverwachting bevorderd wordt, als ik mijn lichaam en mijn directe omgeving goed verzorg. Wel heb ik er met volle overtuiging zelf drie nieuwe R’s aan toegevoegd! Allereerst de R van respect: en dan bedoel ik de wijze waarop ik mijn eigen rol en waarde in de samenleving tracht in te vullen. Ook de R van richting: ik wil zelf maximaal richting geven aan mijn leven en daar verantwoordelijkheid voor nemen. En als laatste de R van rock and roll: niets is heerlijker dan af en toe even flink te schoppen tegen die traditionele R’s: afwijken van de gemiddelde mening, af en toe buiten gebaande weg treden, even iets mafs doen, een beetje risico nemen. Kortom, mij weer gedragen als de 20-jarige discjockey van toen, plaatjes draaiend met als hoogtepunt de muziek van de Rolling Stones….

 I Can’t Get No Satisfaction…….