“Arts en onderzoeker Machteld Huber maakt school met haar ideeën over positieve gezondheid. Van de krachten die gezond maken, vindt ze zingeving ‘de sterkste’ “, aldus de krantenkop boven het interview in Trouw.

Deze krantenkop uit mijn hart is gegrepen. Vanaf mijn pensioen ben ik extra bewust op zoek naar zingeving en inspiratie in mijn leven. De titels van mijn blogs duiden deze zoektocht: Goed Gevoel Kompas – Rust Roest – That’s Life – De BV Mensenmens – Hoezo Oud en Afhankelijk – Zelfonderhoud – Fundamentele Behoeften – All Inclusive Gevoel – Maatschappelijke Levenskracht – Er Toe Doen – 130 Jaar Gezond Oud Worden – Geluksmomenten – Blijf Altijd Jezelf – Ergens Bij Willen Horen – Waartoe Zijn We Op Aarde – Dagelijkse Worsteling – Mijn Persoonlijke Canon – Dor Hout – Verdriet en Inspiratie – Verleden en Heden – Geluksvogel ….. en natuurlijk mijn blog De Schijf van Vijf Voor Een Zinvol Leven (14 februari 2019).

Ergens in mijn lijf zit al mijn hele leven een kompas, dat mij helpt in de dagelijkse zoektocht naar een gelukkig en zinvol leven. In plaats van mediteren, reflecteer ik af en toe op mijn leven met behulp van de Schijf van Vijf voor een Zinvol Leven. Ik kijk dan naar hoogte- en dieptepunten en vraag mij af hoe ik telkens weer de juiste balans op de vijf levensdomeinen vind. Mijn focus ligt dan vooral op het levensdomein zingeving/inspiratie in combinatie met het levensdomein sociale contacten. Uit onderzoek (Baltes & Petzold) weten we dat die levensdomeinen vooral leiden tot een gelukkig leven.

Machteld Huber definieert gezondheid als ‘het vermogen om met het leven om te gaan’. Gezondheid is meer dan alleen maar afwezigheid van ziekte. In haar onderzoek heeft zij aan patiënten gevraagd welke begrippen zij associëren met gezond. Uiteindelijk komt zij tot zes dimensies, die zij positieve gezondheid heeft genoemd: lichamelijk – mentaal – spiritueel/existentieel of zingeving – kwaliteit van leven – meedoen – dagelijkse functioneren.

Uit deze onderzoeken blijkt dat gelukkig zijn vooral ook te maken heeft met je innerlijke kompas en je eigen veerkracht waarmee je de dagelijkse balans zoekt. Het vermogen om met het leven om te gaan noem ik vaak simpel gezegd ‘hard werken aan jezelf’.