Mijn stokpaardje is dat er persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk is in de derde levensfase. Je hebt als pensionado meer tijd voor jezelf. Natuurlijk bepaal je zelf in welk type groei en ontwikkeling je energie wil steken.

In de vijf jaar dat ik mij nu fulltime pensionado noem, stel ik als gerontoloog én als ervaringsdeskundige vast dat er net als in mijn eerdere levensfasen telkens weer nieuwe stappen gezet kunnen worden. Elke stap betekent nieuwe uitdagingen, nieuwe energie, loslaten van oude netwerken en opstarten van nieuwe. Het laatste jaar verschuift mijn aandacht meer naar opa-zijn voor mijn lieve kleindochter en naar vrijwilligersactiviteiten in de buurt. Mij valt op dat mijn directe leefwereld daardoor kleiner en intiemer wordt. Als een soort tegenhanger merk ik tegelijkertijd de behoefte te hebben (en tijd en geld) spannende, verre reizen te maken.

20180618_112152

Het mooie is dat je tijdens die goed georganiseerde reizen een beetje kan kennismaken met totaal andere leefwijzen dan je gewend bent. Zo hebben we vorig jaar vier dagen doorgebracht bij nomaden in Mongolië en enkele dagen bij een Russische familie in Siberië. Dit jaar gaan we een stukje van de Zijderoute doen: Iran, Turkmenistan, Oezbekistan en Kazachstan. Al die ervaringen, dichtbij en ver van huis, zijn voor mij zeer inspirerend. Vanuit mijn behoefte aan zingeving investeer ik daarom extra in groei en ontwikkeling ten aanzien van sociale contacten. Niet alleen in mijn directe, kleine leefwereld met familie, vrienden en nu dan sinds kort met buurtbewoners, maar ook op vakantie tijdens de verre reizen.

Doordat ik bijvoorbeeld meer energie in mijn buurt stop, ga ik anders kijken naar mijn buren en mijn directe leefomgeving. In 2016 ben ik met een groepje buurtbewoners met steun van onze Gebiedscommissie een bewonersinitiatief gestart onder de titel ‘Verbetering luchtkwaliteit Maasboulevard’. Luchtkwaliteit is een mega probleem dat niet zo makkelijk op te lossen is. Mensen die vlakbij een drukke weg wonen op minder dan 100 meter hebben een grotere kans om aan een hart- of longziekte te sterven, zo blijkt uit onderzoek. Het is dus niet vreemd dat ik mij, samen met andere buurtbewoners, ongerust maak omdat we slechts 15 meter van een zeer drukke weg wonen. Ons bewonersinitiatief is relatief simpel en zal het fijnstofprobleem niet oplossen, maar wel verkleinen. Wij willen graag dat pal langs de binnenkomende route, waar 24 uur per etmaal auto’s rijden, de strook gras grotendeels vervangen wordt door lage groenperken met planten, struiken en mossoorten die fijnstof kunnen opvangen of afbreken. We noemen dat ‘slim groen’. Voor ons als bewoners snijdt het mes aan twee kanten, want er is sprake van enige verbetering luchtkwaliteit en een dergelijke groenvoorziening maakt onze leefomgeving aantrekkelijker.

Maasboulevard - Oostmaaslaan - ©LéonRichard (14) edit EricNu zijn bewonersinitiatieven sneller bedacht dan gerealiseerd. We willen graag een pilot proefopstelling maken om enige effecten te meten. Helaas stuit ons plannetje op grote bezwaren vanuit de gemeente afdeling beheer. Kern van die bezwaren is tweeledig: duurder in onderhoud en het beeld past niet in de zogenaamde Rotterdamse stijl voor buitenruimten. Na anderhalf jaar vruchteloos leuren hebben we gelukkig een enthousiaste partner gevonden, waar we onze proefopstelling met ‘slim groen’ wel kunnen realiseren, het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard. Hun onlangs gerenoveerde hoofdkantoor staat langs de Maasboulevard. Als waterschap hebben zij ‘groenblauwe’ ambities en met die intentie gaan zij in de tweede helft van dit jaar hun voorplein herinrichten, inclusief onze bloembak met slim groen! Extra aandacht kan ons bewonersinitiatief genereren omdat tegenover het Hoogheemraadschap ook aan de Maasboulevard Blue City ligt. Blue City (voormalig Tropicana) is onze mede initiatiefnemer en staat voor een circulaire economie waar geen afval bestaat. Het is een bedrijfsverzamelgebouw waar de reststromen van de één als grondstof gebruikt wordt door de ander.

Met dit bewonersinitiatief leveren we als buurtbewoners samen met (semi) overheden en bedrijfsleven een kleine klimaatvriendelijke bijdrage aan onze eigen directe leefomgeving.

Zeg nou zelf, dat is toch inspirerend en zinvol om daar als fulltime pensionado tijd en energie in te kunnen steken!