‘Ik Heb Geen Zin Om Op Te Staan…..Ik Heb Geen Zin Om Naar Mijn Werk Te Gaan…Met Mijn Grote Blote Voeten Op Het Koude Zeil….. ‘

Dit melige popliedje van HET zit in mijn geheugen gegrift. Het zijn de ontstuimige jaren zeventig. Ik ben hardstikke druk met van alles: een opleiding volgen, stappen met vrienden, vrijwilligerswerk doen in buurt- en clubhuizen en het organiseren van simpele life popconcerten in het katholieke noodkerkje in onze wijk. Ik heb geen tijd om de hele dag in bed te blijven liggen!

Bijna vanzelfsprekend doe ik al op jonge leeftijd vrijwilligerswerk, gewoon omdat ik het leuk vind. Ik denk wel dat er vooral vanuit mijn vaderskant het verwachtingspatroon is, dat je – plechtig gezegd – de talenten die je hebt meegekregen inzet in de samenleving.

Het leven wordt iets serieuzer en op een andere manier dynamischer als ik ga werken, eerst in het onderwijs in Nederland en Kenya, dan als coördinator van een aantal multiculturele oganisaties in Rotterdam en daarna tot aan mijn pensioen in de ouderenzorg/levensloopbeleid. Alleen maar druk zijn met het werk, is mij nooit gegeven. Altijd wil ik er iets leuks of interessants naast doen, waarbij de medemens, die extra aandacht en ondersteuning nodig heeft, centraal staat.

Het meest bijzondere vrijwilligerswerk heb ik tussen 1986 en 2018 gedaan in de Rotterdamse Pauluskerk. Burgemeester Aboutaleb noemt deze plek DE HUISKAMER van Rotterdam. Hier zijn mensen welkom die in de marge van de samenleving vertoeven, daklozen, drugsverslaafden, ongedocumenteerde buitenlanders en mensen die psychisch zwaar in de knoop zitten. Ik ben daar één van de 250 vrijwilligers. Beretrots mag ik namens al die vrijwilligers in 2013 de Laurenspenning Rotterdam in ontvangst nemen als blijk van waardering voor onze inzet voor het culturele en maatschappelijke leven in Rotterdam. 

Ik heb mij wel eens ‘beklaagd’ geen echte hobby’s te hebben. Ik realiseer mij nu dat vrijwilligerswerk doen een hobby is. Sinds mijn pensioen heb ik daar nog meer tijd voor. Wel is het zo dat ik deze hobby voornamelijk in mijn eigen wijkje uitoefen: woensdagochtend Huiskamer van de wijk, vuilprikken met wijkbewoners, meedenken en praten in BuurtBestuurt met gemeenteambtenaren en actief betrokken zijn bij het wel en wee in ons appartementencomplex.

Zo bezig zijnde stapt deze hobbyende pensionado elke ochtend meestal met plezier Met Zijn Grote Blote Voeten Op Het Koude Zeil…..